معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی از آمادگی کامل این وزارتخانه برای تامین برق مورد نیاز کشور در زمستان امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد بهزاد ضمن اعلام مطلب فوق در جمع نمایندگان رسانه‌های گروهی افزود: هیچ مشکلی به لحاظ تامین برق مصرفی بخش‌های مختلف کشور در زمستان امسال وجود ندارد.

وی با اشاره به وضعیت مناسب مخازن سوخت نیروگاه‌های کشور، گفت: هم اکنون ۸۵ درصد مخازن سوخت نیروگاهی کشور دارای ذخیره است و هماهنگی کاملی بین وزارتخانه‌های نیرو و نفت برای تکمیل ظرفیت مخازن سوخت نیروگاهی وجود دارد.

وی همچنین وضعیت تولید و مصرف برق را در زمان حاضر متعادل خواند و گفت: مردم نگران تامین برق مورد نیاز خود در زمستان امسال نباشند.

بر اساس این گزارش، پیک بار مصرف برق کشور روز گذشته به ۲۸ هزار و ۸۵ مگاوات رسید و این در حالی است که هم اکنون حدود ۵۸ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی در کشور نصب شده است.

وزارت نیرو تابستان امسال نیز توانست پیک مصرف افزون بر ۴۱ هزار مگاواتی را در تابستان بدون مشکل مدیریت کند.