به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دیروز پیک مصرف برق کشور ۲۸ هزار و ۱۸۷ مگاوات به ثبت رسید که این مقدار دو هزار و ۱۴۵ مگاوات در مقایسه با روز جمعه (۱۴ آبان ماه) افزایش یافته است.

پیک مصرف برق کشور در روز گذشته در مقایسه با روز مشابه پارسال نیز سه هزار و ۳۲۱ مگاوات افزایش نشان می دهد.

روز شنبه ۹۳۸ مگاوات برق تولیدی کشور در ساعت های کم باری به کشورهای منطقه صادر و ۲۹۵ مگاوات برق در ساعت های اوج مصرف از کشورهای همسایه وارد شد.