به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مصرف برق صنایع کشور روز شنبه (۱۵ آبان ماه جاری) در مقایسه با روز مشابه پارسال ۳۱۹ مگاوات افزایش یافته است.

دیروز مصرف برق صنایع کشور در زمان پیک (اوج مصرف) دو هزار و ۸۴۵ مگاوات به ثبت رسید که این مقدار ۱۱۳مگاوات در مقایسه با روز جمعه (۱۴ آبان ماه جاری) کاهش یافته است.

روز شنبه میزان برق تولیدی صنایع کشور ۶۹۴ مگاوات و میزان دریافت برق ۲۱۵۱ مگاوات بوده است.