به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، میزان صادرات برق ایران از ابتدای سال جاری تاکنون به بیش از سه هزار و ۷۸۲ گیگاوات ساعت رسیده است که این میزان در مقایسه با سه هزار و ۶۳۱ گیگاوات ساعت انرژی الکتریکی صادراتی ایران در زمان مشابه پارسال، ۴.۱۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.

افزایش صادرات برق به کشورهای همسایه از ابتدای سال جاری تاکنون در شرایطی تحقق یافته است که ایران در نیمه نخست سال به دلیل اوج مصرف، برق مازاد کشورهای همسایه را برای تامین کمبود نیاز داخل وارد می کند و در نیمه دوم سال نسبت صادرات برق کشور به واردات در مقایسه با نیمه نخست سال افزایش می یابد.

بر این اساس، میزان واردات برق ایران از ابتدای سال جاری تاکنون با ۴۸.۶۸ درصد افزایش در مقایسه با زمان مشابه پارسال از هزار و ۳۷۷ گیگاوات ساعت به دو هزار و ۴۸ گیگاوات ساعت رسیده است.

با این وجود، تراز مبادلات برق ایران با کشورهای همسایه از ابتدای سال جاری تاکنون به میزان هزار و ۷۳۴ گیگاوات ساعت مثبت بوده است. جمهوری اسلامی ایران با کشورهای ارمنستان، پاکستان، ترکمنستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان، نخجوان، عراق و افغانستان انرژی الکتریکی مبادله می کند.