مجید نامجو در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس "توانا " در هفدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها در خصوص میزان بودجه‌ای كه برای تجهیز نیروگاه ها و كاهش هزینه تمام شده تولید برق در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: وزارت نیرو بسته‌ای برای استفاده از درآمدهای صندوق هدفمند شدن یارانه‌ها ارایه كرده ولی باید در كارگروه بررسی و سپس تصویب شود و هنوز بسته وزارت نیرو بررسی نشده است.

وزیر نیرو در ادامه افزود: پیشنهاد وزارت نیرو حدود ۲ هزار میلیارد تومان بودجه سالانه برای رسیدن به اهداف این وزارتخانه‌ بوده است.

وی در مورد مدت‌زمانی كه برای نصب كنتورهای هوشمند در نظر گرفته شده است، بیان داشت: با توجه به شركت‌های زیادی كه داوطلب شده‌اند و با پیش‌بینی‌های وزارتخانه اگر بودجه مورد نیاز كه ۲ هزار میلیارد تومان است تامین شود وزارت نیرو قادر است طی مدت یك سال كنتورهای جدید را نصب كند.

وزیر نیرو در خصوص برنامه این وزارتخانه برای توزیع استانی برق و كاهش اتلاف انرژی در مسیر جابه‌جایی تصریح كرد: وزارت نیرو حدود ۳ هزار مگاوات در نیروگاه‌های كوچك یا دی جی را در برنامه دارد تا این نیروگاه‌ها در كنار مصرف‌كننده ایجاد شده و انتقال نیرو به راحتی صورت گیرد.

نامجو در ادامه افزود: این نیروگاه‌ها طی ۳ سال دولت دهم برنامه‌ریزی شده تا ۳ هزار مگاوات با سرمایه‌گذ اری بخش خصوصی اجرا شود.