معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با بیان اینكه فرهنگ خاموشی باید حذف شود، گفت: پیك مصرف برق در تابستان حدود ۲ هزار مگاوات بیشتر از پیش بینی‌هاست كه باید این پیك مصرف را با مدیریت و صرفه جویی به زیر ۴۰ هزار مگاوات برسانیم.

محمد بهزاد در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس افزود: پیش‌بینی می‌شود كه پیك مصرف برق در تابستان بیش از ۴۱ هزارو ۶۰۰ مگاوات باشد كه باید حدود ۲ هزار مگاوات را كاهش و مهار كنیم تا پیك مصرف به زیر ۴۰ هزار مگاوات برسد.

وی با بیان اینكه باید فرهنگ خاموشی حذف شود تاكید كرد:باید با همت مردم و صرفه‌جویی آنها و مدیریت مصرف كلمه خاموشی را از فرهنگ كشور حذف شود.

● پرداخت ۸۰۰ میلیارد تومان در قبال ۵ هزار میلیارد تومان

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در پاسخ به این سوال كه از ۶ هزار میلیارد تومان بدهی خود به پیمانكاران صنعت برق تاكنون چقدر پرداخت شده است،گفت:بدهی پیمانكاران در طول هفته یك سری پول بین آنها تقسیم و به آنها می‌دهیم ولی هنوز كامل نشده است.

وی ادامه داد: تاكنون در دو ماهه اول سال جاری ۴۰۰ میلیارد تومان به پیمانكاران پرداخت كرده‌ایم كه با ۴۰۰ میلیارد تومان قبل از عید در مجموع ۸۰۰ میلیارد تومان از حدود ۵ هزار میلیارد تومان به پیمانكاران صنعت برق پرداخت شده است.

به گفته وی، معاونت برنامه ریزی و راهبردی قول داده است كه به صنعت برق كمك بیشتری كند.