وزیر نیرو از بررسی تعرفه برق توسط كارگروه تحول اقتصادی در هفته آینده خبر داد.

مجید نامجو در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس افزود: كارگروه تحول اقتصادی هفته آینده تعرفه برق را بررسی می‌كند بنابراین هنوز در خصوص تعرفه برق اتفاق جدید و یا تحول خاصی رخ نداده و همانند سال گذشته است.

وی ادامه داد: پیشنهاد وزارت نیرو به دولت در خصوص تعرفه برق همان پیشنهاد قبلی است بنابراین پیشنهاد جدیدی در خصوص تعرفه برق از سوی وزارت نیرو مطرح نشده است.

وی تأكید كرد: وزارت نیرو راجع به بحث تعرفه آب ورود نكرده است.

نامجو در خصوص وضعیت بارش ها گفت: بارندگی‌ها در سال آبی جاری تاكنون حدود ۲۲۳ میلیارد متر مكعب بوده كه این میزان نسبت به سال گذشته كه حدود ۲۵۰ میلی‌متر است، تنها حدود سه درصد كاهش نشان می دهد.

وی افزود:ذخایر آبی سدها حدود ۲۵ میلیارد متر مكعب است.