تعدادی از شرکت ها و محصولات فناوری نانو ایران در قالب یک غرفه در نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در قطر حضور یافتند.

در این نمایشگاه که تا ۲۶ اردیبهشت ماه در دوحه قطر برگزار می شود، ۱۵۰ محصولات فناوری نانو ایرانی در این نمایشگاه عرضه می شود.

میکروسکپ STM، دستگاه الکتروریسی برای تولید نانوالیاف، شیشه های کنترل کننده انرژی، نانوجاذب اتیلن برای افزایش زمان ماندگاری میوه ها، نانومواد تثبیت کننده خاک، نانوکاتالیستهای مورد استفاده در صنایع پتروشیمی، لوله های پلیمری بی صدا و منسوجات آنتی باکتریال از جمله محصولات عرضه شده در نمایشگاه قطر به شمار می آید.