مربی تیم ملی كشتی آزاد گفت: تكلیف مسابقات انتخابی تیم ملی بعد از مسابقات قهرمانی آسیا در هند مشخص می‌شود.

محسن كاوه اظهار كرد: چند دیدگاه در مورد مسابقات انتخابی تیم ملی و چگونگی انتخاب ملی‌پوشان برای رقابت‌های جهانی مسكو و بازی‌های آسیایی گوانگجو وجود دارد كه تصمیم‌گیری در این مورد را به بعد از مسابقات قهرمانی آسیا در هند موكول كرده‌ایم.

وی همچنین ابراز داشت: البته فكر می‌كنم یكسری افراد در حال فرافكنی در این مورد هستند و دائم می‌گویند نفراتی كه دارای شانس برای حضور در مسابقات جهانی هستند به اردو دعوت نمی‌شوند. حال سوال من این است كه فكر می‌كنید كدام كشتی‌گیر می‌تواند در مسابقات جهانی مثمرثمر باشد اما او را به اردو دعوت نكرده‌ایم.

كاوه ادامه داد: موجودیت اصلی كشتی ما برای مسابقات جهانی و بازی‌های آسیایی همین نفرات داخل اردوی تیم ملی هستند.

وی در پاسخ به این سوال كه آیا كشتی گیرانی مانند ابراهیمی یا میرزایی شانسی برای حضور در تیم ملی ندارند؟ گفت: كشتی گیری كه می‌خواهد قهرمان جهان شود باید در برنامه‌های تیم ملی شركت می‌كرد اما این نفرات نیامدند مسابقه دهند. كشتی گیری هم كه در خانه نشسته نمی‌تواند ۲-۳ ماهه برای مسابقات جهانی آماده شود. ازطرف دیگر برخی از این كشتی گیران كه مصاحبه می‌كنند و می‌گویند آماده‌ایم، باید آمادگی خود را نشان دهند و ابراهیمی یا سایرین در جام شیرودی به صحنه بیایند و اگر آمادگی خود را نشان دادند ما آنها را به اردوی تیم ملی دعوت خواهیم كرد.

مربی تیم ملی كشتی آزاد در پایان در پاسخ به این سوال كه آیا محدودیتی برای حضور كشتی‌گیران اردونشین برای حضور در جام شهدا ایجاد كرده‌اید؟ گفت: جز نفرات اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا، سایرین می‌توانند در جام شیرودی در تنكابن كشتی بگیرند و محدودیتی برای هیچ كشتی‌گیری نگذاشته‌ایم. حضور این كشتی‌گیران نیز بستگی به هیات كشتی استان‌ها و خود كشتی‌گیرانشان دارد.