وزیر نیرو گفت: مردم نباید نگران افزایش قیمت برق در زمان اجرای طرح هدفمند كردن یارانه‌ها در كشور باشند، چراكه قبل از هرگونه افزایشی، به طور قطع یارانه نقدی در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

به گزارش مهر، مجید نامجو در حاشیه پانزدهمین كنفرانس شبكه‌های توزیع در جمع خبرنگاران گفت: تمركز اصلی قانون هدفمند كردن یارانه‌ها بر هدفمند شدن یارانه بخش‌های مختلف انرژی است كه در این میان، وزارت نیرو طبق هدف‌گذاری‌های دولت، نسبت به هدفمند سازی یارانه‌های برق نیز اقدام می‌كند.

وزیر نیرو افزود: بدون تردید برق جزو اولین اقلامی از انرژی است كه در طرح هدفمند شدن یارانه‌ها مدنظر قرار می‌گیرد، اما در مورد آب به دلیل اجازه مجلس به دولت، هنوز بسته آب در كمیسیون طرح تحول اقتصادی مطرح نشده است، چراكه بیشتر درگیری‌های این كمیسیون حول و حوش انرژی است.به گفته نامجو، وزارت نیرو امیدوار است تا بسته برق نیز همراه با سایر بسته‌های صنایع و كشاورزی مورد هماهنگی قرار گیرد و بر این اساس هرچه زودتر وزارت نیرو با ابلاغیه دولت، طرح هدفمند كردن یارانه‌ها را اجرا كند.

وی اظهار كرد: این اطمینان را به مردم می‌دهیم كه مقدار افزایشی كه قرار است طی ۵ سال روی قیمت برق اعمال شود، فشاری به قشر ضعیف وارد نیاورد.