تیم ملی كشتی آزاد نوجوانان تنها توانست یك سهمیه المپیك سنگاپور را به دست آورد.

در حالی كه تیم ملی كشتی فرنگی نوجوانان موفق به كسب هر دو سهمیه المپیك سنگاپور شده بود، تیم آزاد نتوانست سهمیه‌ها را به طور كامل به دست آورد و تنها مهران شیخی در وزن ۴۶ كیلوگرم با غلبه بر حریف ازبكی به مدال طلا رسید. این در حالی بود كه ایران سه فینالیست داشت اما جواد ضیایی در ۵۴ كیلو و شاهین ضعیف تن در ۷۴ كیلو به ترتیب مقابل حریفانی از ژاپن و ازبكستان شكست خوردند و نقره گرفتند. رضا رجبعلیان نیز در ۶۳ كیلو برنز گرفت و در ۱۰۰ كیلو نیز امیررضا بابایی با شكست در همان مسابقه اول حذف شد.

تنها قهرمانان این مسابقات سهمیه المپیك نوجوانان را به دست می آوردند.

اسامی نفراتی كه در كشتی آزاد صاحب سهیمه المپیك شدند به شرح زیر است:

۴۶ كیلوگرم: مهران شیخی (ایران)

۵۴ كیلوگرم: تاكاهاشی یوكی (ژاپن)

۶۳ كیلوگرم: كادیروف (تاجیكستان)

۷۶ كیلوگرم: دیربك ارگاچف (ازبكستان)

۱۰۰ كیلوگرم: كامیان ساتیاوار (هند)