رقابت های بین المللی كشتی آزاد جام شهید شیرودی اردیبهشت ماه آینده در تنكابن برگزار می شود.

نخستین دوره این رقابت ها طی روزهای ۲۳ و ۲۴ اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد و برای حضور در آن تیم های داغستان ، جمهوری آذربایجان، ارمنستان و تركیه دعوت شده اند.

قرار است دو تیم بزرگسال و یك تیم جوانان استان مازندران نیز در این مسابقات حضور داشته باشند.