علیرضا حیدری برای شناسایی كشتی‌گیران مستعد كرجی از آنها تست‌گیری می‌كند.

در حالی كه بسیاری از قهرمانان ملی كشتی ایران پس از خداحافظی از كشتی، سازندگی را فراموش می‌كنند و تنها حاضرند در تیم ملی مربی‌گری كنند، علیرضا حیدری مرد شش مداله كشتی ایران در میادین جهانی و المپیك، پس از كناره‌گیری از سرمربی‌گری تیم ملی در سال ۲۰۰۷، در سالن كشتی شهید مطهری كرج پشتوانه‌های این شهر را آموزش و تمرین می‌دهد.

در همین رابطه، حیدری كلاس گزینش كشتی گیران نونهال از ترم اول به دوم را در حضور والدین این گوش شكسته‌های كوچك برگزار می‌كند.

حیدری در این رابطه به خبرنگار ایسنا گفت: از مدتها قبل تعدادی كشتی گیر نونهال را زیر نظر گرفته و امروز شخصا از آنها تست گیری خواهم كرد. هر كشتی گیری كه بتواند فنون را بدون نقص اجرا كند،‌ به ترم بعدی راه خواهد یافت.

دارنده ۳ مدال طلای بازیهای آسیای در پایان ابراز داشت: كرج، منطقه كشتی خیزی است كه من به اتفاق دوستان، تعدادی نونهال را به صورت علمی تمرین داده تا كرج در آینده كشتی گیرانی پرقدرتی در رده‌ بزرگسالان داشته باشد.