اردوی آمادگی تیم ملی كشتی فرنگی از ۱۰ تا ۲۷ فروردین ماه سال آینده در خانه كشتی برگزار می‌شود.

اسامی نفرات دعوت شده به اردو به شرح زیر است:

۵۵ كیلوگرم: حمید سوریان- محمد فقیری (تهران) محسن حاجی‌پور (مازندران) محمد حاتمی (خوزستان)

۶۰ كیلوگرم: امید نوروزی (فارس) محمدرضا قضایی (تهران) امین سوری (خوزستان)

۶۶ كیلوگرم: سعید عبدولی (خوزستان) افشین بیابانگرد (اردبیل) محسن قاسمی (لرستان)

۷۴ كیلوگرم: فرشاد علیزاده (تهران) مهدی محمدی (كرج) كمال محمدعلیزاده (فارس) میلاد خسروی (لرستان)

۸۴ كیلوگرم: حبیب‌‌اله اخلاقی (خوزستان) طالب نعمت‌پور (لرستان) داود عابدین‌زاده – داود اخباری (تهران)

۹۶ كیلوگرم: امیر علی‌اكبری (تهران) بابك قربانی (كرمانشاه) محمدرضا اكبری (مازندران)

۱۲۰ كیلوگرم: محسن بشینجی (خراسان رضوی) محمد قربانی (كرمانشاه) امیر قاسمی منجزی- سیاوش قلاوند (خوزستان)

سرمربی: محمد بنا (تهران)

مربیان: ناصر نوربخش (تهران) جمشید خیرآبادی (كردستان) ایرج اسفندیاری‌فر (قلاوند) (خوزستان)

ماساژور: محمد سنگدوینی (تهران)