مجموعه آثار عکاسی دختران مهاجر افغان بعد از نمایش عمومی در گالری راه‌ابریشم، این بار با حمایت یونسکو در شهر پاریس نمایش داده شد.

این نمایشگاه شامل ۷۳ قطعه عکس رنگی می‌شد که مهرماه سال جاری نیز با عنوان «مشق عکاسی» در گالری راه‌ابریشم در تهران به نمایش درآمده بود.

این نمایشگاه این بار با عنوان «دختران مهاجر افغان در جستجوی جهان خویش» با حمایت یونسکو در گالری اتحادیه کارکنان یونسکو و با همکاری گالری راه‌ابریشم از ۹ تا ۱۲ مارس (۱۸ تا ۲۱ اسفند ماه ) برپا شد.

عکس‌های این نمایشگاه تجربه دختران مهاجر افغان، نادیا پروانی، آنیتا صدیقی، ریتا صدیقی، شمایل صدیقی، آرزو عباسی، پروین عباسی، فریماه غفوری، پروانه نظری، مژگان یعقوبی، معصومه یعقوبی بود و بخشی از نتایج پروژه «آفرینش مفاهیم بنیادی سواد (اجتماعی) در کودکان به کمک عکس» محسوب می‌شد که توسط تعدادی از اعضای کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران، دانشجویان علوم اجتماعی و هنر و تحت نظر تعدادی از اساتید عکاسی و علوم اجتماعی در حال اجراست.

این پروژه بخشی از فعالیت‌های کانون مهندسین فارغ‌التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران در راستای توسعه پایدار و توجه به جنبه‌های اجتماعی توسعه است که تحت حمایت مستقیم اعضای کانون اجرا می‌شود.

همزمان با این نمایشگاه دوازده عکس از «حامد یغمائیان» نیز با عنوان «زنان؛ قربانیان ماندگار» به نمایش گذاشته شد.

عکس‌های این نمایشگاه منتخبی از مجموعه‌ای با عنوان «عکسواره‌های بی‌انجام» بود که فروردین ماه سال ۸۶ در گالری ماه‌مهر به نمایش درآمده بود.