برگزاری مسابقات بین المللی کشتی جام شهید عباس علی ناطق نوری از چند سال گذشته در هاله ای از ابهام قرار گرفت و رفت تا به فراموشی سپرده شود.

مسابقات بین اللملی کشتی جام شهید ناطق نوری از سال ۱۳۶۱در شهرستان نور شروع شد، در ۱۴سال گذشته استقبال بسیار چشمگیری از این مسابقات می شد به طوری که کشتی گیران صاحب نام خارجی و داخلی، داوران بین المللی، دوستداران کشتی، خبرنگاران رسانه های کشور در این جام همه ساله حضور فعال داشتند.

در بیشتر میادین ورزشی، نور را به سبب میزبانی چنین مسابقات بین المللی که از رسانه ملی به طور مستقیم پخش می شد، می شناختند.

چند سالی است که خبرنگاران و دوستداران این رشته در انتظار برگزاری این جام بین المللی ماندند اما از سال ۸۵ تاکنون خبری از برگزار شدن این مسابقات نشد.

رئیس اداره تربیت بدنی نور اظهار داشت: مسابقات بین المللی کشتی در قوانین و چارچوب فیلا صورت می گیرد و در دوره های قبل به دلیل آنکه مسابقات در شان جام ناطق نوری نبود پیشنهاد دادیم که این مسابقات از رده جوانان به بزرگسالان تبدیل شود.

عین الله رضایی افزود: این پیشنهاد طی نشستی با حضور احمدناطق نوری به تصویب رسید و ناطق نوری نیز جوایز دلاری این مسابقات را نیز تقبل کرد و این مسابقات یکسال برگزار شد.

وی تصریح کرد: فدراسیون کشتی تمامی مسئولیت های برگزاری مسابقات جام ناطق نوری را برعهده تربیت بدنی شهرستان نور گذاشت که این اداره به فدراسیون اعلام کرد در صورتی پذیرای این مسئولیت بوده که حداقل شش کشور معتبر و صاحب نام کشتی دنیا در این مسابقات حضور پیدا کند اما متاسفانه فدراسیون به این خواسته جواب مثبت نداد و موجب شد این مسابقات دنبال نشود.

رضایی تاکید کرد: به لحاظ اینکه حضور کشورهای معتبر دنیا بر کیفیت مسابقات می افزاید از حالا آمادگی کامل داریم در صورت تحقق این امر توسط فدراسیون کشتی، مسئولیت برگزاری مسابقات کشتی جام شهید ناطق نوری را برعهده بگیریم.