سرمربی سابق تیم ملی کشتی آزاد گفت: دوران نقاهت را سپری می کنم و وضعیتم رو به بهبود است.منصور برزگر اظهار داشت: شرایطم نسبت به قبل بهتر شده و این روزها دوران نقاهت را سپری می کنم و خوشبختانه وضعیتم رو به بهبود است.وی که دوشنبه برای معاینه، در بیمارستان حاضر شده بود در مورد زمان بازگشتش به کشتی و مربیگری تصریح کرد: دیگر وقتش رسیده که خداحافظی کنم.قهرمان و سرمربی سابق تیم ملی کشتی آزاد چند هفته گذشته حین آموزش کشتی به مربیان برازجانی دچار پارگی روده شد و به سرعت مورد عمل جراحی قرار گرفت.