فدراسیون کشتی بخشی از هزینه درمان فرنگی کار اعزامی به المپیک ۲۰۰۸ چین که در اردوی تیم ملی آسیب دیده بود را پرداخت کرد.

علی محمدی که در رقابتهای لیگ ۸۸ ، به عنوان سرپرست با تیم سونی تهران همکاری می کرد یک هفته پیش از اعزام تیم ملی فرنگی به مسابقات جهانی ۲۰۰۹ دانمارک دچار مصدومیت شد. چند روز پس از این رقابتها، محمدی برای کسب بهبودی دوباره جراحی شد. هزینه جراحی حدود ۸ میلیون تومان بود که محمدی با کمک حمید سوریان آن را پرداخت کرد؛ اما فدراسیون کشتی نیز وعده داد این مبلغ را خواهد پرداخت.