نشست نقد و بررسی سیکوئنس در عکاسی امروز چهارشنبه نهم تیرماه در حوزه هنری برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد پور سعید کارشناس عکاسی و دبیر انجمن عکاسان نگاه گفت: سیکوئنس مشتق شده از واژه سکانس است و منظور از آن تأثیر حسی و عاطفی و گاه فلسفی یک عکس است. سیکوئنس با فتو رمان که در آن از چینش آگاهانه عکس در کنار هم و خلق یک داستان و یا یک روایت استفاده می‌شود، متفاوت بوده و نوعی بازخوانی است که تنها با استفاده از این روش و چینش عکسها در کنار هم می توان به یک مفهوم کلی رسید.

وی ادامه داد: مبدع این شیوه عکاسی آمریکایی به نام دون مایکلز است که از چیدن حداکثر شش تا هفت عکس در کنار هم به درک فلسفی و معنوی نهفته در آن رسید که البته دور از واقعیت خود عکس بود.

پورسعید افزود: تغییرات فاحش به عمل آمده روی عکس با استفاده از نرم افزارها و جلوه‌های کامپیوتری می تواند کمک شایانی به خلق مفهوم و ذهنیت در عکاسی سیکوئنس کند که در نشست این هفته به بررسی آن پرداخته و نمونه‌هایی از این تجربه را نیز ارائه می‌کنیم.

نشست انجمن عکاسان نگاه چهارشنبه ۹ تیر ساعت ۱۶ در سالن استاد هادی شفاییه حوزه هنری برگزار می‌شود.