واحد نخست بخش گاز طرح توسعه نیروگاه سیكل تركیبی ارومیه در مدت ۱۳ماه پس از شروع عملیات اجرایی سنكرون وارد مدار شد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان توسعه برق ایران،‌ واحد اول بخش گاز طرح توسعه نیروگاه سیكل تركیبی ارومیه سال جاری در هفته نخست تیر ماه به بهره‌برداری رسید.

طرح توسعه نیروگاه سیكل تركیبی ارومیه شامل ۲واحد بخش گاز سیكل تركیبی است كه به عنوان سومین ساختگاه فاز دوم قرارداد ۶۰۰۰ مگاوات نیروگاه گازی، با ظرفیت كل اسمی ۳۲۴ مگاوات (۲ واحد ۱۶۲ مگاواتی ) در زمینی به مساحت حدود ۱۲۰هكتار در مجاورت واحدهای گازی نیروگاه سیكل تركیبی ارومیه در حال احداث است.

پس از احداث واحدهای توسعه بخش گاز نیروگاه سیكل تركیبی ارومیه ظرفیت این بخش به ۹۶۰مگاوات افزایش یافته و در نهایت پس از احداث ۳ واحد بخش بخار این نیروگاه به ظرفیت كل ۴۸۰ مگاوات، ظرفیت نهایی نیروگاه سیكل تركیبی ارومیه به ۱۴۴۰ مگاوات بالغ خواهد شد.

نیروگاه سیكل تركیبی ارومیه در كیلومتر ۲۵ جاده ارومیه به مهاباد – رشكان استان آذربایجان غربی قرار دارد.