به گزارش دفتر روابط عمومی شركت توزیع نیروی برق نواحی استان تهران؛ مهندس بیات با تاكید بر این نكته كه مردم با فرهنگ و دانش مدار استان تهران با استفاده صحیح و به جا از انرژی، توانمندی و دانایی خود در حمایت از منابع زیربنایی كشورمان را به منصه ظهور رسانده اند، اظهار داشت: ما وظیفه سنگینی در قبال حمایت مردم و ایجاد شرایط مطلوب خدمت رسانی در حوزه وظایف مان داریم و در این راه حداكثر توان مان را براساس برنامه های تدوین راهبردی شركت به كار گرفته ایم تا به موقع، با كیفیت و با در نظر داشتن استانداردها، انرژی برق را با ضریب اطمینان بالا به مردم استان ارایه كنیم كه آماده سازی شبكه های ۲۰ كیلوولت و فشار ضعیف در جهت این برنامه انجام گرفته است.

وی در ادامه افزود: با توجه به بهره برداری از ۲ ایستگاه ۶۳ كیلوولت و بارگیری از ۱۵ فیدر فشار متوسط بیش از ۵۰ مگاوات به ظرفیت شبكه های ۲۰ كیلوولت منطقه افزوده شده و طبق برنامه، تعمیرات، سرویس و بازدید از شبكه و تاسیسات از اواخر سال گذشته در حال اجرا است كه با نظارت مستمر بر اجرای منظم و زمانبندی برنامه ها در تلاش هستیم كه سطح خدمت رسانی به مردم را بیشتر از گذشته نماییم.

مهندس بیات با اشاره به اجرای برنامه های كاهش پیك از جمله؛ شناسایی نقاط داغ با استفاده از دوربین ترموویژن، كاهش توان چراغ روشنایی معابر مطابق با حداقل استاندارد، آچاركشی اتصالات و جمع آوری انشعابهای غیرمجاز و لامپهای التهابی و پرمصرف، اظهار امیدواری كرد با اجرای برنامه های مذكور شاهد افزایش سطح كیفی و كمی خدمت رسانی به هموطنان عزیز در شهرستانهای استان تهران باشیم.

منبع: www.tavanir.org.ir