با تصمیم فدراسیون جهانی کشتی، فیلا، جام‌های جهانی کشتی آزاد و فرنگی از این پس با حضور ۱۰ تیم برگزار خواهد شد.

هیئت رئیسه فدراسیون جهانی کشتی تصمیم گرفت رقابت‌های جام‌های جهانی کشتی آزاد و فرنگی که با حضور هشت تیم برتر رقابت‌های جهانی و بصورت تیم به تیم انجام می‌شد از این پس با تعداد تیم‌های بیشتری برگزار شود.

بر این اساس از این پس جام‌های جهانی کشتی با حضور ۱۰ تیم برگزار می شود. با تصمیم فدراسیون جهانی کشتی هشت تیم برتر جهان به همراه تیمی از کشتی گیران منتخب قاره آفریقا و تیمی منتخب از کشتی گیران برگزیده جهان که تیم‌های آنها جزء هشت تیم برتر جهان نیستند، برگزارکننده مسابقات جام جهانی خواهند بود.

این تصمیم فدراسیون جهانی در حالی از سال آینده به اجرا در می آید که فیلا دو سال قبل تعداد تیم‌ها را از ۶ تیم به هشت تیم افزایش داد.