اکبر طهماسبی داور المپیکی کشتی ایران به عنوان نماینده فیلا در رقابتهای جام ریاست جمهوری قزاقستان انتخاب شد.

اکبر طهماسبی یکی از دو داور المپیکی کشتی ایران به عنوان داور بیطرف و نماینده فدراسیون جهانی کشتی در رقابتهای بین المللی جام ریاست جمهوری قزاقستان انتخاب شد.

رئیس کمیته داوران فدراسیون کشتی در این رقابتها که در رشته کشتی فرنگی و روز ۱۲ تیرماه در شهر آستانه پایتخت قزاقستان برگزارمی شود حضور می یابد.

بهمن طالبی دیگر داور المپیکی کشتی ایران نیز در دهه دوم تیرماه در رقابتهای بین المللی جام کازارا شویلی گرجستان نماینده فیلا خواهد بود.