هیئت های کشتی لرستان و کردستان به دلیل برگزار نشدن مجمع برای تعیین روسای جدید آنها همچنان بلاتکلیفند.

انتخابات هیئت کشتی لرستان چندماه پیش با حضور دو کاندیدا برگزار شد که در پایان رای هر دو کاندیدا برابر بود و ملوکی رئیس سابق بعنوان سرپرست به کار خود ادامه داد.

با توجه به اختلاف نظر شدید بین مدیر کل تربیت بدنی لرستان و سرپرست فعلی، سالاروند مدیر کل تربیت بدنی استان لرستان بسیار تلاش می کند تا نادر سزاوار ملوکی از ریاست هیئت کشتی کنار برود که این امر هنوز محقق نشده است و فدراسیون کشتی نیز از روند حرکتی این هیئت ناراضی نیست.

همچینین کیومرث آیت پناه نیز از ۷ ماه پیش به عنوان سرپرست هیئت کشتی استان کردستان انتخاب شد اما برای برگزاری مجمع و تعیین رئیس جدید با بی تفاوتی شفیعی مدیرکل تربیت بدنی استان روبرو شده است که وی نسبت به این روند معترض است و امیدوار است با برگزاری مجمع تکلیف رئیس جدید هرچه زودتر مشخص شود.

کشتی لرستان و کردستان از مناطق کشتی فرنگی خیز است که باید هرچه زودتر تکلیف روسای جدید این هیئت ها مشخص شود