مدیرعامل توانیر اعلام کرد در حال حاضر ایران ۸۰۰ مگاوات از برق مازاد خود را به کشورهای متقاضی در دنیا صادر می کند.

همایون حائری در گفتگو با مهر گفت: تبادلات برق ایران در قالب واردات و صادرات، بستگی به ذخیره شبکه برق کشور دارد؛ به این معنا که در ایامی که ذخیره برق کشور بالا است، مازاد نیاز صادر می شود و در زمانهایی که پیک مصرف اتفاق می افتد، واردات از کشورهای همسایه و آنهایی که با ایران تبادل برق دارند، صورت می گیرد.

مدیرعامل توانیر افزود: هم اکنون وضعیت تبادلات برق ایران با کشورهای دنیا، در بهترین شرایط انجام می گیرد. اما در شرایط فعلی به اندازه کافی ذخیره در شبکه برق کشور وجود دارد و نیازی به واردات برق نیست.

وی تصریح کرد: ایران هم اکنون بالغ بر ۸۰۰ مگاوات برق مازاد خود را به کشورهای متقاضی صادر می کند.

حائری تاکید کرد: واردات برق ایران از کشورهای همسایه، در قالب مبادلات واردات- صادرات است و ایران هم اکنون به عنوان محوریت تبادل برق در منطقه به شمار می رود. وی اظهار داشت: مصرف کشور تابعی از واردات نیست.

به گفته حائری، رایزنی با کشورهای متقاضی دریافت برق از ایران در حال انجام است.