وزیر نیرو با اعلام این‌كه دولت مكلف به افزایش قیمت آب نیست، از قیمت تمام شده ۱۶۰ تومانی آب، ارائه بسته افزایش قیمت به دولت و مطالعه ساخت ۱۰۱ سد در كشور خبر داد.

مجید نامجو در گفتگو با فارس، درخصوص وضعیت قیمت آب با هدفمندی یارانه‌ها گفت: در قانون هدفمندی یارانه‌ها در بخش آب نوشته شده است كه دولت مجاز است و دولت را موظف نكرده است؛ در حالی كه در سایر حامل‌های انرژی، دولت موظف و مكلف شده است؛ اما در رابطه با آب مجلس دو كار انجام داده است؛ در رابطه با قیمت‌گذاری آب گفته است كه دولت مجاز است ظرف مدت ۵ سال این كار را انجام دهد.

وی افزود: به هر حال باید دید دولت چه سیاستی دارد، بنابراین ما این بسته را آماده و به دولت ارائه كردیم. در بخش دیگر هدفمندی یارانه‌ها آمده است كه دولت مكلف است قیمت تمام شده آب را تعیین كند كه این هم جزو وظایف وزارت نیرو است و ما هم روی آن كار كرده‌ایم و قیمت تمام شده آب را با لحاظ قیمت ترجیحی، منطقه‌ای و جغرافیایی آماده كرده‌ایم.

وی درخصوص قیمت تمام شده آب گفت: از شهروندان به طور متوسط ۸۰ تومان برای هر مترمكعب دریافت می‌شود؛ در حالی كه قیمت تمام شده آن ۱۶۰ تومان است. از روستایی‌ها برای هر مترمكعب آب ۴۰ تومان دریافت می‌شود كه قیمت تمام شده‌ آن ۴ برابر این عدد است و این هم به دلیل این است كه سرمایه‌گذاری‌های زیادی در روستاها صورت می‌گیرد و چون مشتركین كم هستند، هزینه تمام شده بالا می‌رود.

وزیر نیرو همچنین درباره وضعیت سدهای كشور گفت: امسال حدود ۲۰ سد آبگیری می‌شود و ۷ تا سد هم به بهره‌برداری می‌رسد. حدود ۱۰۱ سد كوچك و بزرگ نیز در حال اجرا داریم.