حمید سوریان و امیر علی اکبری فرنگی کاران اوزان ۵۵ و ۹۶ کیلوگرم کشورمان از هم ‌اکنون برای حضور در رقابتهای جهانی مسکو انتخاب شده اند.

محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی با بررسی شرایط تمامی کشتی گیران در مورد ملی پوشان این دو وزن در رقابتهای جهانی به جمع بندی نهایی رسیده است اما هنوز در مورد چند وزن تردید دارد.

بر این اساس اوزان ۷۴ و ۸۴ کیلوگرم از اوزانی است که محمد بنا هنوز در مورد آن تردید دارد و نتوانسته در مورد انتخاب ملی پوش آن به جمع بندی برسد.

وزن ۷۴ کیلوگرم پاشنه آشیل تیم ملی است که مهدی محمدی و حمید ریحانی کشتی گیران قدرتمندی محسوب نمی شوند و در ۸۴ کیلوگرم نیز حضور اخلاقی، عابدین زاده، نعمت پور و حتی اخباری و طهماسبی کار مربیان را برای تصمیم گیری سخت کرده است.

در مورد سه وزن باقی مانده ۶۰ ،۶۶ و ۱۲۰ کیلوگرم نیز به نظر نمی رسد گره های کور کادر فنی مانند دو وزن مورد نظرباشد و ملی پوشان این اوزان بزودی مشخص می شوند.

رقابتهای کشتی قهرمانی جهان اواسط شهریورماه در شهر مسکو پایتخت روسیه برگزار می شود.