صالحه خوانساری عكس‌هایش را با موضوع «مه تا شبنم» در نگارخانه‌ی شفق به نمایش می‌گذارد.

این هنرمند عكاس بیان كرد: این نمایشگاه دوم مرداد‌ماه گشایش می‌یابد و شامل ۱۵ قطعه عكس دیجیتال در ابعاد ۶۰ سانتیمتر در ۹۰ سانتیمتر است.

خوانساری ادامه داد: این عكس‌ها با موضوع طبیعت هستند و از نظر تصویری نیز موضوع «مه تا شبنم» را دنبال می‌كنند و یك روند فكری بر آنها حاكم است.

این عكاس توضیح داد كه مدت دوسال برای این عكس‌ها زمان گذاشته و بر روی آنها كار كرده است و آثار عرضه‌شده دراین نمایشگاه با قیمت بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان به فروش می‌رسند.

گفتنی است: نگارخانه شفق كه تا ۷ مرداد میزبان این نمایشگاه است در یوسف‌آباد، خیابان ۲۱ واقع است.