رومن آمویان یكی از رقیبان اصلی حمید سوریان، در رقابت های جایزه بزرگ مادرید قهرمان شد.

رقابت های كشتی فرنگی جایزه بزرگ اسپانیا همزمان با مسابقات آزاد، در شهر مادرید برگزار شد كه رومن آمویان نایب قهرمان سال ۲۰۰۹ جهان از ارمنستان در ۵۵ كیلو بر سكوی نخست ایستاد.

همچنین در ۷۴ كیلو مارك مادسن نایب قهرمان جهان از دانمارك با غلبه بر آرسن جلفالكیان از ارمنستان اول شد و در وزن های ۸۴ و ۱۲۰ كیلوگرم نیز به ترتیب منوچهر كویركلیا(قهرمان المپیك پكن در ۷۴ كیلو)از گرجستان و درمیل بایرس(نایب قهرمان جهان) از آمریكا مدال طلا گرفتند.

نفرات اول و دوم مسابقات كشتی فرنگی جایزه بزرگ مادرید به ترتیب زیر هستند:

۵۵ کیلوگرم: ۱- رومن آمویان (ارمنستان) ۲- پرز آنترو (فنلاند)

۶۰ کیلوگرم: ۱- کنن ما (فنلاند) ۲- یانی هاپاماکی (فنلاند)

۶۶ کیلوگرم: ۱- شارور واردانیان (ارمنستان) ۲- گئورگیان کارپن (رومانی)

۷۴ کیلوگرم: ۱- مارک مادسن (دانمارک) ۲- آرسن جلفالکیان(ارمنستان)

۸۴ کیلوگرم: ۱- منوچهر کویرکلیا (گرجستان) ۲- کریستوف لیونبک (سوئد)

۹۶ کیلوگرم: ۱- جیمی لیدبرگ (سوئد) ۲- بنیامینو(ایتالیا)

۱۲۰ کیلوگرم: ۱- درمیل بایرس (آمریکا) ۲- تایستو (فنلاند)