مدیر دفتر هماهنگی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با تشریح برنامه های این شرکت برای کاهش خاموشی ها در پیک بار ، گفت: به منظور کاهش خاموشی و گذراز پیک بار تابستان، طرحهای تعمیرات پیشگیرانه در سطح مناطق برق و شبکه های ۲۰ کیلوولت اجرا شده است.

فرهاد کاتبی در گفتگو با مهر گفت: به منظور کاهش خاموشی و گذراز پیک بار تابستان، طرحهای تعمیرات پیشگیرانه در سطح مناطق برق و شبکه های ۲۰ کیلوولت درمعاونتهای اجرایی شرکت توزیع نیروی برق تهران اقدام شده است.

مدیر دفتر هماهنگی بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق تهران افزود: از جمله این طرحها در سطح مناطق، انجام فعالیتهای تعمیرات پیشگیرانه (PM) به منظور جلوگیری از بروز عیب در تاسیسات و تجهیزات است که خود شامل بازدیدهای برنامه ریزی شده و برداشت اطلاعات اجزای شبکه بر اساس آمار ثبت شده در نرم افزار ثبت مشکلات موجود در شبکه توزیع است.

وی تصریح کرد: جابجایی ترانسهای پربار و کم بار برای تعدیل بار پستهای توزیع در مناطق، تعدیل فیدرهای فشار ضعیف پربار مناطق با ایجاد طرح های تعدیل و همچنین عملیات ترموگرافی به منظور یافتن اتصالات سست در شبکه های توزیع، از دیگر طرح های اجرا شده در این زمینه است.

کاتبی گفت: طرحهای عملیاتی معاونت های اجرایی نیز در برگیرنده مواردی چون تعدیل بار فیدرهای ۲۰کیلوولت در دیسپاچینگ های توزیع، اجرای طرح های شبکه های ۲۰ کیلوولت به منظور تعدیل بار پست های ۶۳ کیلوولت و همچنین کنترل خازن های منصوبه است.

این مقام مسئول در شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ خاطرنشان کرد: همچنین طرحهای عملیاتی شبکه های بالادست شامل راه اندازی پست ها و تقویت ترانس های ۶۳ کیلوولت و تجهیزات خارج از مدار و کابل های اتصال شده فوق توزیع با تعامل با شرکت برق منطقه ای تهران می شود.