روز دوم رقابت های كشتی آزاد پیشكسوتان قهرمانی كشور و انتخابی تیم ملی كه در سالن بانوان مجموعه ورزشی آزادی تهران در جریان است با مشخص شدن نفرات برتر گروه‌های C و D به پایان رسید.

اسامی نفرات برتر این دو گروه سنی به شرح زیر است:

گروه سنی C:

۵۸ كیلوگرم: ۱- اسداله احمدی (كرمانشاه) ۲- جواد كلانی (لرستان) ۳- حبیب روستایی (آذربایجان شرقی) و علی محمد بابایی (كرج)

۶۳ كیلوگرم: ۱- حسین باغبان شمیرانی (تهران) ۲- عسگری شربتی (گلستان) ۳- محمدتقی موقوفه‌ای (كرمانشاه‌) و عباس مرادی (لرستان)

۶۹ كیلوگرم: ۱- رضا جعفرلو (تهران) ۲- احمد شاه‌پسندی (خراسان شمالی) ۳- محسن طیبی (توابع تهران) و اسماعیل خان‌بابایی (قزوین)

۷۶ كیلوگرم: ۱- عقیل حیدری (مازندران) ۲- هرمز الماسی (توابع تهران) ۳- غلامرضا محسنی (كرمانشاه) و یداله داداشی (تهران)

۸۵ كیلوگرم:‌ ۱- صمد نژادی (مازندران) ۲- اسفندیار یارخوش طینت (اردبیل) ۳- غلامرضا محمدی (مركزی) و رضا نجفیان (كرج)

۹۷ كیلوگرم: ۱- رسول داود نوری (اصفهان) ۲- فریبرز چهل‌امیرانی (تهران) كیومرث حیاتی (كرمانشاه) و داود بنی‌نصرت (آذربایجان شرقی)

۱۳۰ كیلوگرم: ۱- علی خالوندی (یزد) ۲- خسرو پورعلیزاده (گیلان) ۳- بختیار خوش‌طینت (اردبیل) و سید جلیل جباری (آذربایجان غربی)

گروه سنی D:

۵۸ كیلوگرم: ۱- حسین مهتاب (قزوین) ۲- خسرو رشیدی (كرمانشاه) ۳- عبدالرضا موجی (بوشهر) و مهدی احمدزاده (فارس)

۶۳ كیلوگرم: ۱- خیراله فتاحی (كرمانشاه) ۲- فرامرز مجدیان (مازندران) ۳- رسول علی‌پور (تهران) و ایوب قلی‌زاده (گیلان)

۶۹ كیلوگرم: ۱- داریوش صیدی (كرمانشاه) ۲- اسماعیل پوریوسف (مازندران) ۳- حمزه بخشی (تهران) و علی قاسمی‌كیا (هرمزگان)

۷۶ كیلوگرم: ۱- محسن حسینی (كرمانشاه) ۲- احمد حاجی‌گل (بوشهر) ۳- علی خواجوی (گیلان) و ابوالفضل شاه‌منصوری (مازندران)

۸۵ كیلوگرم: ۱- فرامرز بوداغی (كردستان) ۲- بهروز الماسی (كرمانشاه) ۳- یعقوب جوادی (توابع تهران) و زین‌العابدین بابایی (مازندران)

۹۷ كیلوگرم: ۱- محمدعلی پیشوا (كردستان) ۲- علی‌عسگر یزدانی (مازندران) ۳- براتعلی رحیمی (تهران) و علی قهرمان (توابع تهران)

۱۳۰ كیلوگرم: ۱- كاظم غلامی (كرج) ۲- برومند امینی (اصفهان) ۳- ناصر اكبرنژاد (مازندران