با پایان یافتن رقابتهای کشتی بین المللی روز جهانی کودک، در ۵ وزن اول، نفرات برتر این اوزان در دو رشته آزاد و فرنگی مشخص شدند.

در رشته آزاد در اوزان زیر نفرات اول تا سوم به این شرح معرفی شدند:

وزن ۴۲ کیلوگرم:

"احسان سنچولی" از گلستان مقام اول، "احمد علیزاده" از تیم ملی ایران مقام دوم، "سیاوش احمدی" از تیم ملی ایران به همراه "عبدالله کشیمال" سوم مشترک

وزن ۵۰ کیلوگرم:

"رسول ثمینی" از تیم ملی ایران مقام اول، "دانیال حجتی" از گلستان مقام دوم، "بکا بوجیاشویلی" از گرجستان به همراه "سجاد عبدی" از تیم ملی ایران مقام سوم مشترک

وزن ۵۸ کیلوگرم:

"سلاطین کلیچ صلایان" و "عزیز آیلیکچی" هر دو از ترکیه مقام اول و دوم، "ایمان باقری" به همراه "پیمان حقی" هر دو از تیم ملی ایران مقام سوم مشترک

وزن ۶۹ کیلوگرم:

"علی شفیع زاده" از تیم ملی ایران مقام اول، "هابین تکین" از ترکیه مقام دوم، "بهروز کاویان" و "لاشا گیگاشویلی" از گرجستان مقام سوم مشترک

وزن ۸۵ کیلوگرم:

"آیکوت چوما" از ترکیه مقام اول، "احسان خالقی" از تیم ملی ایران مقام دوم، "حیدرعلی زائی یوسف" از ایران به همراه "آلکساندر هوشتین" از بلاروس مقام سوم مشترک

همچنین در رشته فرنگی نتایج زیر به دست آمد:

وزن ۴۲ کیلوگرم:

"رضا خدری" از تیم ملی ایران مقام اول، "حسین ساوری" از گلستان مقام دوم، "مهرداد خمسه به همراه "امید امرائی" هر دو از تیم ملی ایران مقام سوم مشترک

وزن ۵۰ کیلوگرم:

"مصطفی بهزادی مقدم" از تیم ملی ایران مقام اول، "نیکاستی تس خالازده" از گرجستان مقام دوم، "کرار عباس" از عراق به همراه "حامد شبرنگ" از تیم ملی ایران مقام سوم مشترک

وزن ۵۸ کیلوگرم:

"سهیل مقبلی" از گلستان مقام اول، "تورنیکی جا ن گاوادزه" از گرجستان مقام دوم، "امید احمدی میلاسی" به همراه "رسول گرمسیری" هر دو از تیم ملی ایران مقام سوم مشترک

وزن ۶۹ کیلوگرم:

"ژانی بیک کاندی بایف" از قزاقستان مقام اول، "محمد رسولی" از تیم ملی ایران مقام دوم، "بابک زین العابدین پور" به همراه "محمدسعید اردکانی" هر دو از تیم ملی ایران مقام سوم مشترک

وزن ۸۵ کیلوگرم:

"روبرت کوبلیاشویلی" از گرجستان مقام اول، "آرکادی پطروسیان" از ترکمنستان مقام دوم، "فرشاد رستمی کیاء" از تیم ملی ایران به همراه "آکاکی کاندادکی" از گرجستان مقام سوم مشترک

در رقابتهای بین المللی کشتی روز جهانی کودک در گرگان در رشته آزاد از ایران ۹۱ نفر، از ترکیه ۱۲ نفر، از گرجستان ۱۳ نفر، از عراق ۱۲ نفر، از تاجیکستان ۵ نفر، از بلاروس ۱ نفر و از افغانستان ۲ نفر حضور دارند.

همچنین در رشته فرنگی از ایران ۸۲ نفر، از عر اق ۱۰ نفر، از ترکمنستان ۹ نفر، از گرجستان ۱۳ نفر، قزاقستان ۲ نفر حضور یافته اند .

این رقابتها روز یکشنبه با برگزاری رقابتهای ۵ وزن دوم به پایان می رسد.