فدراسیون جهانی کشتی شرایط حضور کشتی گیران در رقابتهای المپیک ۲۰۱۲ لندن را اعلام کرد.

نفرات اول تا پنجم اوزان هفت گانه رقابتهای کشتی قهرمانی جهان در سال ۲۰۱۱ در شهر استانبول ترکیه بصورت مستقیم جواز حضور در المپیک لندن را کسب می کنند.

بر این اساس نفرات اول ودوم رقابتهای قاره ای نیز جواز حضور در این مسابقات را بدست می آوردند و دو مسابقه گزینشی نیز برای کسب سهمیه های المپیک لندن توسط فیلا در نظر گرفته شده است.

مسابقات گزینشی اول ۲۵ تا ۲۹ آپریل سال ۲۰۱۲ میلادی و مسابقه دوم ۲ تا ۶ می سال ۲۰۱۲ میلادی برگزار می شود که در مسابقه اول نفرات اول و دوم هر وزن به همراه بهترین نفرات سوم و در مسابقه دوم تنها نفرات اول و دوم جواز حضور در رقابتهای المپیک را کسب می کنند.

همچنین فیلا سهمیه هایی را نیز برای برخی کشورها در نظر گرفته است. در مجموع ۲۶۶ کشتی گیر مرد سهمیه حضور در المپیک ۲۰۱۲ لندن را کسب می کنند.