وزیر نیرو با بیان اینکه مرحله دوم واگذاری نیروگاه ها با پنج نیروگاه دیگر تا پایان سال آغاز می شود، گفت؛ مرحله اول واگذاری نیروگاه های دولتی به بخش خصوصی که قرار بود با ۱۰ نیروگاه آغاز شود به دلیل حل نشدن مشکل استمهال وام های بانکی این نیروگاه ها، هنوز به نتیجه نرسیده است.

مجید نامجو در گفت وگو با فارس در خصوص واگذاری تمام نیروگاه های دولتی به بخش خصوصی اظهار داشت؛ واگذاری تمام نیروگاه های دولتی به بخش خصوصی تا پایان برنامه پنجم تکلیف قانونی است و تاکنون کارهای زیادی شده است تا بسته های واگذاری نیروگاه ها تهیه شود. وی با بیان اینکه برای تحویل یک نیروگاه برق به بخش خصوصی برنامه ها و مراحل خاصی برای واگذاری باید طی شود، تاکید کرد؛ برای واگذاری نیروگاه ها تمام مسائل از جهت اسناد و مسائل مالی در گذشته و آینده باید حل و فصل شده باشد. نامجو تصریح کرد؛ آنچه در حال حاضر در رابطه با بحث واگذاری نیروگاه ها مطرح است و به رغم پیگیری وزیر اقتصاد هنوز حل نشده، بحث استمهال وام های بانکی این نیروگاه ها است که این ۱۰ نیروگاه تا به حال به این دلیل هنوز برای فروش عرضه نشده است.

وزیر نیرو در ادامه گفت؛ چون باید مکانیسم بازپرداخت این وام ها برای بخش خصوصی کاملاً مشخص باشد، درخواست وزارت نیرو این بوده که با توجه به اینکه الان بازپرداخت دیون، بدهی ها و وام های این نیروگاه ها سر رسیده است، برای ایجاد انگیزه در بخش خصوصی امتیاز داده و برای بازپرداخت این وام ها به آنان مهلت داده شود.

● پنج نیروگاه دیگر برای واگذاری آماده شد

وزیر نیرو گفت؛ بانک ها هنوز راجع به استمهال وام های بانکی۱۰ نیروگاه یادشده موافقت نکرده اند، اما وزیر اقتصاد دخالت کرده و جلساتی را برگزار کرده اند و انتظار است که این مشکل رفع شود تا این نیروگاه ها که از مدت ها قبل وزارت نیرو اسناد آن را آماده و مسائل آن را حل و فصل کرده واگذار شوند. نامجو افزود؛ وزارت نیرو برای اینکه نشان دهد عزم جزمی برای واگذاری نیروگاه ها در دستور کار خود دارد، اسناد پنج نیروگاه را که مشکل بدهی بانکی ندارند هم آماده کرده و به سازمان خصوصی سازی معرفی می کند تا آنها زودتر عرضه شوند. وی ادامه داد؛ حدس می زنم با توجه به کارهایی که انجام شده، تا پایان سال این پنج نیروگاه نیز برای واگذاری آماده شود و در حقیقت ۱۵ نیروگاه را در مرحله اول آن یعنی ۱۰ نیروگاه را با حل مشکل وام و این پنج نیروگاه را که مشکل وام ندارند آماده واگذاری به بخش خصوصی کنیم.

● تمام شدن پروژه های صنعت برق با فروش نیروگاه ها به بخش خصوصی

وزیر نیرو تصریح کرد؛ انتظار وزارت نیرو این است که دولت با فروش نیروگاه ها به بخش خصوصی در حقیقت درآمد حاصله را در اختیار صنعت برق قرار دهد تا این صنعت بتواند پروژه های ناتمام خود را تمام کند. نامجو گفت؛ قطعاً نیروگاه هایی را که به دست خود دولت از مدت ها قبل در حال ساخت است، به محض پایان کار ساخت و بهره برداری بلافاصله در معرض فروش به بخش خصوصی قرار خواهیم داد. وزیر نیرو با بیان اینکه وزارت نیرو بسته سیاستی هدفمند کردن یارانه ها را آماده و تقدیم دولت کرده است، گفت؛ کارگروه تحول اقتصادی دولت این بسته ها را از وزارتخانه ها می گیرد و با سایر بسته هایی که از وزارتخانه ها دریافت می کند هماهنگ کرده و در کارگروه اصلی که در حقیقت خود رئیس جمهوری آن را اداره می کند، توسط معاون وزیر اقتصاد مطرح می شود. در واقع در این جلسات ارتباطات وزارتخانه ها در هدفمند کردن یارانه ها دیده شده است.

وی ادامه داد؛ بررسی این بسته با قدرت در کارگروه مزبور در حال انجام است. من عزم دولت را برای انجام خوب قانون هدفمندی یارانه ها جزم می بینم و فکر می کنم این کار به خوبی پیش برود.