استانداری تهران ضمن اعلام آمادگی برای حمایت از طرح های بهینه سازی مصرف برق، در جهت اجرایی شدن پیشنهادات سازنده کارگروه های تخصصی ادارات عمومی و ستادهای الگوی مصرف در سازمان ها و نهادهای دولتی تلاش می کند.

دکتر مرتضی تمدن،در حاشیه دومین سمینار مدیریت مصرف برق "با رویکرد جابه جایی پیک بار" درگفتگویی اختصاصی با روابط عمومی با اشاره به این که استانداری تهران از سال گذشته با هدف بهینه سازی مصرف برق نسبت به ایجاد ستادهای الگوی مصرف در سازمان ها و نهادهای دولتی اقدام کرده است متذکر شد:بر اساس واگذاری اختیارت به ادارات و سازمان ها، آنها متناسب با امکانات سازمانی و حیطه اختیارات خود در حوزه مدیریت مصرف برق نسبت به ارائه طرح هایی با هدف بهینه سازی مصرف اقدام کرده اند.

به گفته وی ستاد الگوی مصرف استانداری تهران با بررسی طرح های اثربخش در حوزه مدیریت مصرف سازمان ها نسبت به تصویب و ابلاغ آنها اقدام نموده و بر اساس عمومیت و تاثیرگذاری طرح های مذکور نسبت به تامین مالی و پشتیبانی آن ها تلاش می کند.

وی در خاتمه برگزاری سمینارهای تخصصی و هدفمند، انگیزه مند کردن منابع انسانی سازمان ها، ارتقاء علم وفن آوری،آگاهی بخشی و فرهنگ سازی جاممه از طریق رسانه ها، برگزاری اثربخش برنامه های آموزشی در حوزه مدیریت مصرف برق را در بهبود و ارتقاء فعالیت های بخش توزیع صنعت برق و پیشرفت طرح ها و برنامه های راهبردی در خصوص کاهش مصرف برق و بهینه سازی مصرف انر‍ژی تاثیر گذار عنوان کرد.