كاپیتان تیم ملی كشتی آزاد ایران گفت: برای مبارزه با تمام مدعیان سنگین وزن برای كسب دوبنده تیم ملی آماده‌ام.

فردین معصومی اظهار كرد: بعضی‌ها فردین معصومی را تمام شده می‌دانستند اما چنین چیزی نیست و زحمتم را می‌كشم. هر كس هم ادعایی دارد مسابقه انتخابی وجود دارد و فرد برنده صاحب دو بنده تیم ملی خواهد شد.

وی در مورد اظهارات سعید ابراهیمی و حضور وی در سنگین وزن گفت: ابراهیمی حتما چیزی در خودش می‌بیند كه می‌گوید به فكر مدال جهانی است. با كسی هم دعوایی ندارم و هر كس می‌خواهد ملی پوش شود باید بقیه را شكست دهد. كشتی ورزش بی‌ركوردی است، یك روز برنده هستی و یك روز بازنده و ابراهیمی كه فكر می‌كند می‌تواند به راحتی در دنیا مدال بگیرد ابتدا باید در ایران انتخاب شود.

نایب قهرمان جهان در مورد كشتی خود با بلال ماخوف در لیگ گفت: كشتی گرفتن با "بلال ماخوف" بیشتر به من كمك كرد تا متوجه شوم در چه سطحی هستم و باید در آینده چه نقاط ضعفی را برطرف كنم تا بتوانم بهتر با او مبارزه كنم. این كشتی مرا روشن كرد كه چقدر دیگر فاصله دارم اگر حواسم را جمع می‌كردم حتی می‌توانستم این كشتی را هم برنده شوم.

معصومی در پایان گفت: این قهرمانی را به نفت تبریك می‌گویم ولی فاصله گاز و نفت نتیجه شش بر یك نبود. در فینال تیم ما از هم پاشیده شد. البته از مسئولان فدراسیون می‌خواهم كه اگر دلشان به حال كشتی می‌سوزد تست دوپینگ را سرلوحه كار خود قرار دهند. دلیلی ندارد كه بخواهند از بلال ماخوف یا برخی كشتی گیران تمام شده تست بگیرند.