جمشید خیرآبادی گفت: سطح مسابقات انتخابی در چهار وزن بالا بود. مربی تیم ملی کشتی فرنگی در رابطه با مسابقات انتخابی جام یادگار امام (ره) گفت: در وزنهای ۶۰ ، ۶۶ ، ۷۴ و ۹۶ کیلوگرم سطح مسابقات راضی کننده بود و نفرات شاخصی در این وزنها به مراحل بالایی نرسیدند که رضا فرخی زاده و حمید سرشوق از آن جمله بودند. البته به دلیل تداخل مسابقات، اجازه به حضور نفرات تیم ملی جوانان ندادیم.

وی ادامه داد: در مجموع با برگزاری این مسابقات، دیگر کشتی گیران پشت خط نماند و تمام نفرات شایسته جواز حضور در جام یادگار امام(ره) را گر فتند.