تیم منتخب کشتی فرنگی ایران با ۱۰ کشتی گیر در رقابت های بین المللی جام وهبی امره شرکت می کند. رقابت های بین المللی کشتی فرنگی جام وهبی امره ترکیه ۱۲ و ۱۳ بهمن ماه در شهر استانبول برگزار می شود که تیم منتخب ایران با نفرات زیر به این رقابتها اعزام می شود.

۵۵ کیلوگرم: محسن حاجی پور- محمد حاتمی ۶۰ کیلوگرم: عبدالمحمد پاپی- سیاوش دوستداریان

۶۶ کیلوگرم: علی محمدپور- افشین بیابانگرد، ۷۴ کیلوگرم: آرمین رضازاده، ۸۴ کیلوگرم: مجتبی کریم فر، ۹۶ کیلوگرم: قاسم رضایی، ۱۲۰ کیلوگرم: محمد قربانی