رقابتهای كشتی آزاد نوجوانان جام مشفق عیسی اف یكشنبه و با حضور هفت كشور خارجی در شهر باكو آذربایجان برگزار شد.

بنا بر این گزارش كشتی گیرانی از ایران ،روسیه، گرجستان، ازبكستان، فرانسه و امارات به همراه نمایندگانی از كشور میزبان در رقابتهای كشتی آزاد نوجوانان جام مشفق عیسی اف آذربایجان كه یكشنبه در شهر باكو برگزار شد حضور دارند.

كشتی گیران تیم مازندران نماینده كشورمان در این رقابتها كه هم اینك در شهر باكو حضور دارند عصر شنبه وزن كشی کردند و یكشنبه به مصاف حریفان خود رفتند.

تركیب تیم كشتی آزاد مازندران در این رقابتها بشرح زیر است:

۴۲ : رضا اطری

۴۶ : رضا سالخورده و مهران شیخی

۵۰ : رضا رنجبر و ناصر ضیایی

۵۴ : محمد رضا علی تبار و جواد ضیایی

۵۸ : رضا رجبعلیان

۶۳ : مختار مختاری گرجی و فخرالدین باقی

۶۹ : علی شفیع زاد و سینا غلامی

۷۶ : سیاوش پازوکی

۸۵ : عبدا... قمی

۱۰۰ : عابد مرادمند و امیر قجر

احمدرضا انصاری