علیرضا دبیر عضو شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه « ما چه بخواهیم و چه نخواهیم ورزش سیاسی است» ، ضمن اشاره به حرف و حدیث هایی که در مورد برخی ورزشکاران مطرح می شود گفت : اما هیچ دولت، فرد یا سازمانی نمی تواند یک پهلوان را به وجود آورد. پهلوان را خود مردم انتخاب می کنند. عده یی قهرمانند و تا آخر هم قهرمان می مانند مثل خود من. من یک قهرمانم ولی هیچ وقت نتوانسته ام پهلوان شوم. پهلوان را مردم انتخاب می کنند و عنوان پهلوان را بر او می گذارند. هیچ دولت یا نهادی این قدرت را ندارد. تختی را دستگاه پهلوی پهلوان نکرد، این مردم بودند که او را پهلوان دانستند.

وی در ادامه افزود :‌ متاسفانه در حال حاضر اکثر مدیران باشگاه ها، فدراسیون ها، حتی مدیران رده بالای سازمان تربیت بدنی سیاستمدارانی بوده اند که وارد این حیطه شده اند. اما این را بدانید که ورزش جواب سیاسی کاری را با نامردی می دهد .

دبیر تصریح کرد : هرکس به ورزش نگاه سیاسی کند ضربه می خورد. هرکسی که کار کند در کنارش می تواند بهره برداری سیاسی هم بکند. اما اگر ورزش را وسیله و ابزار سیاسی کنیم مطمئناً نتیجه یی هم نخواهد داشت. مثلاً ما برای ریاست سازمان تربیت بدنی چهره های خیلی خوب و باتجربه یی مثل آقای دادکان داشتیم.

وی با اشاره به اینکه اکثر ورزشکاران به ریاست چهارساله علی آبادی نقد داشتند ؛ خاطرنشان شد :‌ حتی به دوران فعلی هم انتقاد داریم. من امیدوارم نگاه سیاسیون به ورزش تغییر کند. ما ورزشکارانی که وارد عرصه سیاست شده ایم هم وظیفه سنگینی داریم. باید تلاش کنیم این نگرش سیاستمداران به ورزش را تغییر دهیم و این کار را هم خواهیم کرد.

احمدرضا انصاری