یاد دلاور بزرگ خطه كرمانشاه بخیر، یاد یكه سوار كرمانشاهی كشتی گیری كه از سال ۱۹۷۶ تا مسابقه های جهانی ۱۹۹۰ در معیت تیم ملی كشتی به یك سوم از حقانیت خود نرسید.او همانی است كه ۵ سال قبل در سكوی قهرمانی جهان جام قهرمانی سال ۲۰۰۲ كشتی جهان را بر سر دست بلند كرد!

محمد حسن محبی قهرمان اسبق ایران و جهان . قهرمان اول کشتی جوانان جهان از کرمانشاه است.

دوران افتخار و قهرمانی محمد حسن محبی هم همراه با جنگ بود و دلاورانی که دراین برهه از تاریخ ایران دراوج قدرت وشکوفایی بودند نتوانستند در میادین جهانی و المپیک شرکت جویند و به حق مسلم خود برسند.

محمد حسن محبی در سال ۲۰۰۲ مسابقات جهانی تهران سرمربی تیم ملی ایران بود که این تیم را به عنوان قهرمانی جهان رساند.

محمد حسن و حسین محبی کجاست ؟ امیر و رسول خادم کجاست ؟

آقا کشتی (طالقانی و برزگر) کجاست ؟

کشتی ایران دیگر رنگ و بوی کشتی ندارد ! آنطور که باید باشد نیست . گذشته را بخاطر بیاوریم . یاد دلاوران بخیر !

احمدرضا انصاری