تیم كشتی آزاد به نمایندگی از ایران در این دوره از رقابت ها شركت می كند.

گفتنی است كه منصور مهاجری و مرتضی نادری خادم مربیان این تیم را تشكیل می دهند.

حسن حمیدی سرپرست تیم ملی كشتی آزاد نیز مدیر فنی تیم اعزامی است.

● نفرات تیم کشتی آزاد جوانان حلال احمر :

▪ ۵۰ كیلو: محمداسماعیل گنجی از مازندران

▪ ۵۵ كیلو: حسام الدین شیخی از خراسان رضوی

▪ ۶۰ كیلو: جلیل لشنی از تهران

▪ ۶۶ كیلو: ایمان اعظم شبستریانی از خراسان رضوی

▪ ۷۴ كیلو: علیرضا قاسمی از تهران

▪ ۸۴ كیلو: سید صادق یوسفی نژاد از گلستان

▪ ۹۶ كیلو: عرفان امیری از كرمانشاه

▪ ۱۲۰ كیلو: حمیدرضا سرایی از كرج

حسام الدین شیخی