در حالی كه رقابت اصلی در لیگ فرنگی بین ۲ تیم تهرانی و كرمانشاهی است، این هفته گاز اردبیل برای اعاده حیثیت به مصاف سونی تهران می رود.در لیگ ۴ تیمی پیش بینی جدول رده بندی پایانی مسابقات كار چندان دشواری نیست، خصوصا اینكه وضعیت مالی تیم ها تفاوت فاحشی با هم داشته باشد.

در لیگ فرنگی تنها ۲ تیم سونی و گاز كرمانشاه از بودجه نسبتا مناسبی سود می برند و رقابت اصلی نیز برای قهرمانی بین آنهاست. البته در آخرین مبارزه دور رفت كه رویارویی تیم های سونی و گاز كرمانشاه را به میزبانی تهرانی ها به همراه داشت این تیم گاز بود كه برتری اش را به اثبات رساند و نشان داد به مراتب كارش برای كسب عنوان قهرمانی راحت تر از سونی است. در مقابل ۲ تیم آنزان و گاز اردبیل از بودجه چندانی برخوردار نیستند و رقابت آنها برای كسب عنوان سومی است. این هفته آنزانی ها در ایذه میزبان گاز كرمانشاه مدعی ترین تیم لیگ هستند و سونی نیز در تهران به مصاف گاز اردبیل می رود. اردبیلی ها كه نتیجه دور رفت را با اختلاف زیاد به سونی واگذار كرده اند، این بار هم چیزی برای از دست دادن ندارند و تنها برای اعاده حیثیت روی تشك خواهند رفت. گرچه با توجه به تفاوت های مهره ای و بودجه ای ۲ تیم باعث شده شكست نیز چیزی از ارزش ریسك اردبیلی ها برای حضور در لیگ فرنگی كم نكند.