ابراهیم مهربان، مربی تیم ملی آزاد گفت: باید قبول كنیم كه در یك سال اخیر حركت جدیدی در كشتی آغاز شده كه سنگین وزن هم از این قاعده مستثنی نبوده است.

وی اظهار داشت: باید قبول كنیم كه در یك سال اخیر حركت جدیدی در كشتی ایجاد شده و لایه های جدیدی به این رشته اضافه شده اند. این اتفاق در همه اوزان رخ داده و سنگین وزن نیز داستان جدایی از سایر وزن ها ندارد. باید امیدوار باشیم كه در مسابقات پیش رو وضعیت در ۱۲۰ كیلو بهتر از قبل شود. او با اشاره به فردین معصومی تصریح كرد: او در این وزن وضعیت جداگانه ای دارد.

معصومی دارای عنوان جهانی است و خیلی خوب تمرین می كند. انگیزه خوبی دارد. او در لیگ هم مبارزه های قابل قبولی با آمادگی جسمانی نسبی اش داشته است. این از یك طرف باید برای جوانان ایجاد انگیزه كند كه با دیدن فردین معصومی بیشتر تمرین كرده تا به او برسند. این مربی سنگین وزن ادامه داد: فكر می كنم وضعیت فعلی این وزن بد نباشد. محمدرضا آذرشكیب از نظر تمرینی و انگیزه ای قابل مقایسه با یك سال قبلش نیست. داوود احمدی و احمد رسولی هم یك گام رو به جلو حركت كرده اند، شاید این حركت خیلی بزرگ نباشد؛ اما باید قبول كرد كه حركت هایی انجام شده است.