تمرینات تیم ملی آزاد جوانان به دلیل پیش رو داشتن المپیاد ایرانیان، انتخابی جام تختی و جام بین المللی تختی تا اسفند ماه تعطیل شد.

دومین مرحله اردوی بسترسازی جوانان از روز ۹ دی ماه در خانه كشتی آغاز شد و تا روز گذشته به طول انجامید. این در حالی است كه رقابت های المپیاد ایرانیان روزهای ۶ تا ۹ بهمن ماه در مشهد برگزار می شود و جوانان در این پیكارها كشتی خواهند گرفت. برخی از این نفرات همچنین روزهای ۱۴ و ۱۵ بهمن ماه در رقابت های انتخابی جام تختی و بعد از آن ۲۹ و ۳۰ ماه آینده در جام تختی حضور پیدا خواهند كرد.