ما به فرنگی‌كارانی نیاز داریم كه در مقابل خارجی‌ها دل شیر داشته باشند

به گزارش ایلنا، جمشید خیرآبادی پیش از آغاز اولین اردوی آمادگی تیم ملی كشتی فرنگی گفت: بعد از اینكه مطمئن شدیم قاسم رضایی برای رسیدن به اردوهای تیم ملی حاضر شده است دوباره به ۹۶ كیلوگرم باز گردد تصمیم گرفتیم تا او را به اردو دعوت كنیم.

مربی تیم ملی كتشی فرنگی در گفت و گو با روابط عمومی فدراسیون كشتی در این رابطه اظهار كرد: واقعیت این است كه ما می‌خواهیم در هر وزن حداقل ۳ كشتی‌گیر بسیار آماده را داشته باشیم به طوری كه این سه نفر با یكدیگر اختلاف بسیار اندكی داشته باشند. ما در حال حاضر وزن ۸۴ كیلوگرم را برای خود به عنوان یك الگو قرار داده‌ایم و تصمیم داریم كه در تمام اوزان چنین وضعیتی داشته باشیم. اخلاقی، طهماسبی و نعمت‌پور سه كشتی‌گیر بسیار خوب هستند كه خیال ما را در این وزن راحت كرده‌اند در وزن ۹۶ كیلوگرم نیر بابك قربانی، قاسم رضایی و امیر علی‌اكبری می‌توانند خیال ما را آسوده كنند.

وی افزود: وقتی مربی سازنده‌ی قاسم رضایی از شرایط جدید او برای ما صحبت كرد تصمیم گرفتیم كه او را به تیم ملی دعوت كنیم. به هرحال برای ما ارزشمند است كه رضایی با آن وزن زیاد حاضر شده است تا با تمرینات فشرده و سخت وزن خود را كم كند و دوباره در وزن ۹۶ كیلوگرم كشتی بگیرد.

خیرآبادی با اشاره به دعوت از برخی جوانان برای حضور در اردوی آمادگی تیم ملی بزرگسالان تصریح كرد: برنامه‌ی پشتوانه‌سازی ما جدی است و در هر مرحله از اردو نیز نگاه جدی به آن داریم. این جوانانی كه به اردو دعوت كرده‌ایم مطمئنا اگر تن به تمرینات فشرده‌ی تیم ملی بدهند آینده‌ای بسیار خوبی خواهند داشت.

مربی تیم كشتی فرنگی بزرگسالان در پایان در خصوص اظهارنظر مسعود هاشم‌زاده مبنی بر بازگشتن به اردوهای تیم ملی كشتی فرنگی خاطرنشان كرد: هاشم‌زاده یك كشتی‌گیر با اخلاق است ولی تاكنون نتوانسته نظر ما را برای دعوت به اردوی تیم ملی جلب كند. ما در تیم ملی به كشتی‌گیرانی نیاز داریم كه در مقابل خارجی‌ها دل شیر داشته باشند نه اینكه فقط در مقابل فرنگی‌كاران داخلی به پیروزی برسند.