با نظر كادر فنی تیم ملی فرنگی ۱۰ كشتی گیر جدید به اردوی آماده سازی این تیم دعوت شدند.

به گزارش خبرگزاری ورزش ایران(ایپنا)، اولین مرحله از اردوی آماده سازی تیم ملی فرنگی بعد از مسابقات جهانی دانمارك، از روز ۲۱ دی ماه در خانه كشتی آغاز خواهد شد. پیش از این فهرست نفرات دعوت شده به این اردو اعلام شد كه نامی از مسعود هاشم زاده در آن دیده نمی شد. كادر فنی تیم ملی ۱۰ كشتی گیر جدید را به نفرات قبلی اضافه كرد كه نكته جالب توجه دعوت از قاسم رضایی در وزن ۱۲۰ كیلو است. حضور وی در سنگین وزن با مخالفت مربیان تیم ملی همراه بود تا اینكه او دوباره تصمیم به بازگشت به ۹۶ كیلو گرفت. با این وجود در فهرست نفرات جدید دعوت شده، نام او در ۱۲۰ كیلوگرم دیده می شود. فهرست نفرات جدید به شرح ذیل است:

۵۵ كیلو: محمد فقیری (تهران)

۶۰ كیلو: ابوذر نورزاده (كرج) و سیاوش دوست داران (لرستان)

۶۶ كیلو: محسن قاسمی (لرستان)

۷۴ كیلو: حمید ریحانی (فارس) و بهروز كبیری (خوزستان)

۹۶ كیلو: مجتبی ممی زاده (اردبیل) و داود گیل نیرنگ (مازندران)

۱۲۰ كیلو: بشیر باباجانزاده و قاسم رضایی (مازندران)

مربیان: تورج مهری (كرمانشاه) وسعید شیرزاد (مازندران)

ماساژور: محمد سنگدوینی (گلستان)