به گزارش خبرگزاری ایلنا، با توافق مجید نامجو، وزیر نیروی ایران و الکساندر ختاگوری وزیر انرژی گرجستان، قرارداد احداث دو نیروگاه برق آبی با مجموع ظرفیت ۳۶ مگاوات در کشور گرجستان توسط یک شرکت ایرانی، به امضا رسید.

طبق این توافق شرکت ایرانی صانیر متعهد شد با همکاری شرکت G.I.G گرجستان پروژه مذکور را در مدت زمان تقریبی ۵۴ ماه به اتمام برساند.

ارزش این قرارداد که فازهای ۲ و ۳ از فازهای سه گانه پروژه نیروگاه‌های برقآبی بر رودخانه "خوبی" جاری در غرب کشور گرجستان است، بالغ بر ۶۸ میلیون یورو بوده و تامین مالی آن بر عهده بانک توسعه صادرات خواهد بود. این پروژه از بزرگترین قراردادهای صنعتی امضاء شده بین دو کشور به شمار می‌آید.

نظر به جغرافیای کوهستانی این کشور و تعدد رودخانه‌های پرآب جاری در آن و نیز نیاز روزافزون گرجستان و منطقه به انرژی الکتریکی، این پروژه می‌تواند شروعی مناسب برای حضور صنعت مهندسی نیروگاه کشورمان در پروژه‌های برق آبی منطقه قفقاز باشد.

سمیرا شهرابی فراهانی