جهت تامین سوخت نیروگاه سیکل ترکیبی خیام نیشابور در زمان قطعی برق، در منطقه شمالشرق یک انشعاب از خط لوله ۲۲ اینچ به طول ۱۸ کیلومتر جهت انتقال فرآورده به نیروگاه کشیده شده و تاسیساتی در محل نیروگاه احداث شده که گازوئیل مورد نیاز نیروگاه را از تاسیسات مشهد به مسافت ۱۸ کیلومتر دریافت می کند.

به گزارش روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه شمالشرق، بمنظورایمن سازی تاسیساتی که در حریم نیروگاه بنا شده است واحد مهندسی ساختمان، اقدام به محصور نمودن این تجهیزات بوسیله فنس نموده است.

رحمتی رئیس واحد مهندسی ساختمان منطقه شمالشرق ضمن اعلام خبر فوق افزود: محوطه محصور شده به ابعاد ۷۷ در ۱۵۰ متر مربع است و بر اساس شیب طبیعی زمین کرسی چینی دیواره فنس از بتن مسلح و به ارتفاع ۵۰ سانتی متر در نظر گرفته شده است.