روز دوشنبه ۱۰ اسفندماه و با حضور مسئولان، خانه‌ی كشتی تهران افتتاح می‌شود.

سالن شهدای هفتم تیر تهران كه از چند ماه پیش به دلیل بازسازی كلی شامل سالن، سكوها‌، جایگاه‌ خبرنگاران و امكانات جانبی تعطیل شده بود روز دوشنبه ۱۰ اسفندماه با حضور مسئولان سیاسی و ورزشی استان تهران به طور رسمی افتتاح می‌شود.

این سالن از این پس خانه‌ی كشتی استان تهران خواهد بود و قرار است در ماه‌های آینده فاز دوم تكمیل سالن شامل ایجاد خوابگاه و تهویه سالن نیز با همكاری مسئولان ورزشی و سیاسی استان آغاز شود.